Пластични паси од Јуки

Нови паси произведени од JUKI во Јапонија, од појачана пластика, со одлична издржливост и јачина. Пластичните паси се ефективни при превртување во чунакот поради нивната мала тежина. Спој од функционалност и јачина. Пластичната паса е полесна во маса во однос на металната и алуминската паса, кое допринесува до по стабилна затегнатост на конецот.

Новите пластични паси произведени од JUKI ќе помогнат во:

  • помалку губење време при подесување затегнатост на конецот
  • стабилен штеп при лесни материјали
  • стабилен штеп при висока и мала брзина на шиење
  • избегнување лабави подови при почетното шиење

Пластичните паси овозможуваат добивање стабилен штеп со помала затегнатост на конецот од шпанунгот за 20%.

Произведени се паси во 3 бои: плава, црвена и жолта боја

Произведени се паси за следните машини:

  • Прави машини (DDL)
  • Прави машини со двоен капацитет на грајфер (DU)
  • Двоигловки со мал чунак (LH)
  • Зиг-заг / Рупичарки (LZ/LBH)
  • Рингличарки (LK)
  • Компјутерски машини (AMS)