Сервис

Сервис на производи

Нудиме сервис за производите кои ги продаваме, во гаратни услови и но и кога машините не повеќе подллежат под гаранција. Располагаме со обучен кадар, кој во секое време ќе може да одговори професионално на потребите за решавање на проблемите.

Ве молиме при потреба од сервис да не контактирате навремено за да определиме термин. Имајте во предвид дека информациите за дефектите што повеќе ќе бидат подетални, полесен ќе биде и пристапот за сервисирање на машините.

Сервисните услуги се наплаќаат според ценовник, според категорија на машина или според дефект т.е. коефициент на сложеност на дефектот. Дополнително се наплаќаат патни трошоци на сервисерите.

За да се консултирате за колкав износ би ве чинел вашиот сервис, контактирајте не!

Напомена: Сервис вршиме само на брендовите кои ги застапуаме и за кои имаме обучен кадар.

Ценовник за сервисирање

Креиравме ценовник за сервисирање на различни категории машини, ценовникот се состои од два дела т.е. два модела на тарифирање за сервисирање на машини, во зависност од комплицираноста на проблемите.

Исто така пресметани се трошоците за патување на сервисерите, вклучувајќи пресметка од километражи и патарини.

За да пристапите до ценовникот кликнете на следниот линк: