MS – делови

MS-191 / MS-261 Лактарица со 2 игли / 3 игли Симни
MS-1190 Лактарица со 2 игли Симни
MS-1190M / MS-1190MS Лактарица со 2 игли за лесни материјали Симни
MS-1261MS / MS-1261M-V045 Лактарица со 3 игли со пулер Симни
MS-1261MS / MS-1261M Лактарица со 3 игли за средни материјали Симни
MS-1261AWD Дигитална лактарица со 3 игли Симни
MS-3580 Маузер лактарица за екстра тешки материјали со 3 игли Симни
V045 / V046 Пулер механизам Симни
V060 Подигање папуча Симни