MF – делови

MF-7200D Цилиндричен ибердек Симни
MF-7500-U11 Рамен ибердек Симни
MF-7500-C11 Паспул ибердек Симни
MF-7500-E11 Ибердек за ластик Симни
MF-7500D Серија ибердек со сува глава Симни
MF-7524 Ибердек со каишник транспорт Симни
MF-7600-U03 Ибердек Симни
MF-7605-K02 Ибердек Симни
MF-7700 Серија рамен ибердек Симни
MF-7700-E10 Ибердек за ластик Симни
MF-7700D Серија рамен ибердек со сува глава Симни
MF-7700-UT33 Ибердек со сечење Симни
MF-7723 Ибердек со 2 игли Симни
MF-7724-U10-D60 Ибердек Симни
MF-7800 Серија рамен ибердек Симни
MF-7800D Серија рамен ибердек со сува глава Симни
MF-7800-H20 Ибердек Симни
MF-7800-H10 Ибердек Симни
MF-7800-H21 Ибердек Симни
MF-7823 Ибердек со 2 игли Симни
MF-7900 Серија цилиндричен ибердек Симни
MF-7900-E11 Цилиндричен ибердек за затворен ластик Симни
MF-7900-E22/E23 Цилиндричен ибердек за отверен ластик Симни
MF-7900-H11 Цилиндричен ибердек за шиење ластик Симни
MF-7900-H22/H23 Цилиндричен ибердек за поруб со лев нож Симни
MF-7900-H24 Цилиндричен ибердек за поруб Симни
MF-7900-H25 Цилиндричен ибердек за поруб Симни
MF-7900D Серија цилиндричен ибердек со сува глава Симни
MF-7900D-24 Цилиндричен ибердек со сува глава за поруб Симни
MF-7900D-H25 Цилиндричен ибердек со сува глава за поруб Симни
MF-7900D-H22/H23 Цилиндричен ибердек за поруб Симни
MF-7900-H25 Цилиндричен ибердек за поруб Симни
MF-860 Рамен ибердек Симни
MFB-2600 Гаркарка со 2 игли 3 конци Симни
MF-3620 - 1 Flatlock ибердек (маузер) со 4 игли и сечење Симни
MF-3620 - 2 Flatlock ибердек (маузер) со 4 игли и сечење Симни
TC-13 Механизам за сечење паспул Симни
TC-16 Механизам за сечење паспул Симни
UT-23 Систем за сечење Симни
UT-25 Систем за сечење Симни
UT-33 Систем за сечење Симни
UT-21/UT-22 Систем за сечење Симни
UT-31 Систем за сечење Симни
UT-33 Систем за сечење Симни
UT-25A/UT-33A Систем за сечење Симни
UT-37 Систем за сечење Симни
UT-42 Систем за сечење Симни
UT-42/UT-45 Систем за сечење Симни
UT-51/UT-52 Систем за сечење Симни
UT-55/UT-56/UT-57 Систем за сечење Симни
UT-59 Систем за сечење Симни
MC-37/MC-40 Шмукање и подигање папуча Симни
PL-10 / PL-11 Пулер механизам Симни
PL-12 / PL-13 Пулер механизам Симни