JIN – упатства

L-1A Права машина Симни
L-1D Дигитална права машина Симни
М-1 Оверлок машини Симни
F-1C Ибердек машини Симни
H-1 Ланчан бод рамни машини Симни
NA-10UT Права машина за кожа Симни
NA-11UT Двострука права машина Симни
NA-35DUT Дигитална столбна машина (кантерица) Симни