JIN – делови

L-1D Права машина Симни
М-1 Оверлок машини Симни
F-1F Рамен ибердек Симни
F-1C Цилиндричен ибердек Симни
NA-10UT Права машина со голем грајфер Симни
NA-11 Двострука машина Симни
NA-11UT Двострука машина со сечење Симни
NA-35D Столбна машина (кантерица) Симни