DU/LU – делови

DU-141H-7 Трострука рамна машина за кожа Симни
DU-141NH Трострука рамна машина за кожа Симни
DU-580 Трострука рамна машина за кожа Симни
DU-1181N Двострука рамна машина за тапацир Симни
DU-1281-7 Двострука рамна машина за тапацир Симни
DU-1481 Двострука рамна машина за тапацир Симни
DU-1481-7 Двострука рамна машина за тапацир Симни
LU-562N / LU-563N Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-1508 / LU-1508H Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-1508N / LU-1508NH Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-1509N Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-1509N / LU-1509NH / LU-1511N-7 Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-1510 / LU-1510-7 Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-1510N Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-1510N-7 / LU-1510NA-7 Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-1520N-7 / LU-1521N-7 Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-1520NC-7 Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-1560 / LU-1560-7 Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-1560N / LU-1560N-7 Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-1561N / LU-1561N-7 Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-1565N Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-2210W / LU-2260W-7 Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-2212N / LU-2210N-6 Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-2216N / LU-2266N-7 Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-2220N-7 Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-2810 Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-2810-6 / LU-2860-6 Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-2810ES-7 Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-2810 / LU-2810-7 / LU-2860 / LU-2860-7 Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-2818-7 / LU-2868-7 Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-2868-7 / LU-2810-7-X73178 Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-2828-6 / LU-2828-7 Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-2828ES-7 Трострука рамна машина за кожа Симни
LU-2828V-7 Трострука рамна машина за кожа Симни