GLD/MN 2002 КАЗАН НА ПАРЕА ЗА ЧИСТЕЊЕ ЗЛАТО

GLD/MN 2002 КАЗАН НА ПАРЕА ЗА ЧИСТЕЊЕ ЗЛАТО

Казан за производство на пареа со пиштол за чистење злато

  • Во неја се вградени пет различни безбедносни системи, термостат во казанот и на пеглата, пресостат во казанот за регулирање притисок во неја, осигурач во казанот и сигурносен вентил повторно во казанот како последна алка за комплетна заштита.
  • Надворешниот дел им е електростатски фарбан, со што е изузетно квалитетно и отпорен на ‘рѓосување.
  • Во зависност од потребите постојат различни литражи на резервуарот т.е. на количината на пареа која може да се употреби за подолговремено пеглање без притоа да има потреба од прекинување на пеглањето и додавање вода во казанот.
  • Индустриските казанчиња се опремени исто така со индустриска SILTER STB-200 пегла.
  • При пеглање нема никаква потреба од притискање на пеглата, само со поминување со пареа во една насока и во повратно со топлина на пеглата, веднаш се губат сите прекршотини на материјалите. Со квалитетната и непрекината пареа дури може да сепеглаат артикли на закачалка.
  • Во споредба со класичните пегли, процесот на пеглање со овие пегли се скратува за до три пати.
  • Се употребува кај: моделари, шнајдери, хемиско чистење, производители на венчаници, хотели, ресторани, школи, болници и др.

Видео:

Карактеристики

Капацитет за вода Моќ на греач на казан Потрошувачка на електрика Приклучок на електрика Капацитет на пеглање Работен притисок Тежина Густина на пареа Состав на резервуар Потребно време за пареа
2 Литри 1000 W @220V ~ 0.55 kWh 220/230 V 50/60 Hz ~ 3 саати 4 бари 8 кг 100 г/мин Специјален нерѓосувачки челик ~ 8 минути

Слични производи