RT-60 – КОМПЛЕТНО АВТОМАТСКИ СИСТЕМ СО СЕНЗОР

RT-60 – КОМПЛЕТНО АВТОМАТСКИ СИСТЕМ СО СЕНЗОР

КАТАЛОГ

КОМПЛЕТНО АВТОМАТСКИ СИСТЕМ КОЈ РАБОТИ СО СЕНЗОР ВО АВТОМАТСКИ РЕЖИМ И ПОЛУАВТОМАТСКИ РЕЖИМ, ИЛИ ПАК БЕЗ СЕНЗОР ВО МАНУЕЛЕН РЕЖИМ, СО ГИЛОТИНА

 • Се монтира на 3, 4, 5 и 6 кончани оверлок машини
 • Погоден за монтажа на МО-6700 и MO-6800 моделите
 • Режим на работа:
 • Автоматски режим – сензорот препознава материјал, крева папуча, шие без притискање на ножна педала, сече оплет на почеток и на крај (во автоматски режим папучата нема никаква улога)
 • Полу-автоматски режим – сензорот го препознава материјалот за да активирање сечење и шмукање на почеток и на крај; папучата се крева автоматски но и преку ножната педала, за шиење се користи ножната педала
 • Мануелен режим – Работи како обичен оверлок, со притискање на микрото се активира гилотината за сечење и се шмука материјалот
 • DirectDrive серво мотор со електроника
 • Панел за лесно ракување
 • Тајвански пневматски нож – Гилотина за сечење оплет, ластик, трака и др.
 • Пневматско подигање папуча
 • Пневматско шмукање на оплет и вишок од материјал
 • Електромагнетни вентили за возуд
 • Тајвански сензор
 • Микропрекидач за мануелно сечење
 • Филтер за воздух

Видео: