MO-6800S – ОВЕРЛОК

MO-6800S – ОВЕРЛОК

Каталог  Резервни Делови  Упатство

Најпродавана, најпопуларна и најпозната серија на JUKI оверлок машини, кои гарантираат шиење без капење од уље.

Механизмот на иглењата и механизмот на горниот грајфер се редизајнирани за да нема потреба од помачкување на истите.

Машината не пушта уље и по долго користење.

Искреирани се две нови места за подмачкување на машината кои ќе ја штитат машината да биде здрава, а нема да се дозволи да протекне уље на материјалите.

  • МО-6804S –  оверлок со 3 конци 1 игла
  • MO-68714S – оверлок со 4 конци 2 игли
  • MO-6816S – оверлок со 5 конци 2 игли
  • MO-6843S – оверлок со 6 конци 3 игли

Спецификации

Модел MO-6804S MO-6814S MO-6816S MO-6843S
Модел на шав 1-иглен оверлок 2-иглен оверлок 5-кончан оверлок 3-иглен оверлок
Нази во САД 504 514 516 -
Макс. брзина на шиење 7,000 бод/мин
Должина на бод 0.6~3.8 (4.5)mm
Размак на игли (mm) - 2.0 3.0, 5.0 3.0+2.0, 5.0+2.0
Ширина на оплет (mm) 1.5, 4.0 2.0, 3.0, 4.0 4.0, 5.0, 6.0 3.0
Ход на диференцијал За набирање 1:2 (Max. 1:4), За стреч 1:0.7 (Max. 1:0.6)
Ход на иглењача 24.5mm (60H:27.0mm)
Иницијален агол на игла 20°
Пиксна на иглењача Долна пиксна
Игла DC×27 (со исклучок на некои модели)
Макс. подигање папуча 7mm (со исклучок на некои модели)
Макс. притисок на папуча 63.7N (6.5kgf)
Начин на промена на бод Со притискање копче
Начин на штелување на ход на забци Преку лост (микро подесување)
Тежина на глава 27kg
Подмачкување Автоматско
Масло JUKI Machine Oil 18 (идентичен со ISO VG18)