MO-6700DA – ВИСОКОБРЗИНСКИ ОВЕРЛОК СО ПОЛУ-СУВА ГЛАВА

MO-6700DA – ВИСОКОБРЗИНСКИ ОВЕРЛОК СО ПОЛУ-СУВА ГЛАВА

Каталог  Резервни Делови  Упатство

Најпродавана, најпопуларна и најпозната серија на JUKI оверлок машини, кои гарантираат шиење без капење од уље.

Механизмот на иглењата и механизмот на горниот грајфер се редизајнирани за да нема потреба од помачкување на истите.

Машината не пушта уље и по долго користење.

Искреирани се две нови места за подмачкување на машината кои ќе ја штитат машината да биде здрава, а нема да се дозволи да протекне уље на материјалите.

  • МО-6704DA –  оверлок со 3 конци 1 игла
  • MO-6714DA – оверлок со 4 конци 2 игли
  • MO-6716DA – оверлок со 5 конци 2 игли
  • MO-6743DA – оверлок со 6 конци 3 игли

Спецификации

Назив на модел MO-6704DA MO-6714DA MO-6716DA
Модел на штеп оверлок со 1 игла 3 конци оверлок со 2 игли 4 конци оверлок со 2 игли 5 конци
Модел на штеп во САД 504 514 516
Макс. брзина на шиење 7000 убод/мин
Макс. должина на бод 0.8~4 мм 1.5~4 мм
Размак на игли (мм) - 2.0, 3.2 3.2, 4.8, 4.8+2.0, 3.2+2.0
Плетење (мм) 1.6, 3.2, 4.0, 4.8 2.0, 3.2, 4.0, 4.8 3.2, 4.0, 4.8, 6.4
Диференцијал Набирање: 1:2 (макс. 1:4) Оптегање: 1:0.7 (макс. 1:0.6)
Игла DCx27 (Bx27) (Освен некои подкласи)