LK-1900S ЕЛЕКТРОНСКА РИНГЛИЧАРКА – ЕДНОСТАВНА СЕРИЈА

LK-1900S ЕЛЕКТРОНСКА РИНГЛИЧАРКА – ЕДНОСТАВНА СЕРИЈА

Каталог  Резервни Делови  Упатство

Нова серија JUKI „Едноставни серии“ машини со нов модел и при електронските рингличарки.

Новата Едноставна серија електронска рингличарка JUKI LBH-1900S е дизајнирана со намалени и поедноставени карактеристики, кои се неопходни за добивање на  квалитетот на шиење ветуван од JUKI.

Вградена е гласна команда, преку која операторот гласовно ќе биде посочен на битните елементи од машината.

Забрзани се процесите на старт и завршеток на шиењето, брзината на сечење конец, брзината на кревање и спуштање на папучите, зголеман брзина од 3.200 убоди во минута, при што целовкупниот процес на шиење е драстично намален/убрзан.

 • Direct Drive технологија
 • Програмирани за 51 врсти на пунтирања
 • Можност за зачувување 200 програми (со максимални 20.000 убоди)
 • Автоматско сечење конец
 • Механичко затегање конец од шпанунг
 • Подигање папуча максимум 13мм
 • Должина на бод 0.1 – 10 мм
 • Површина на шиење 30 х 40 мм
 • Гласовни команди за асистенција при шиење
 • Панел со УСБ порта за внос или излез на програми
 • Кочиња на дисплеј за брзо бирање на програми од 1 до 25
 • Вградено ЛЕД светло со 5 ниво
 • 3200 бод/мин

Спецификации 1

Назив на модел LK-1900S-SS LK-1900S-HS
Апликација Средни материјали За тешки материјали
Макс. брзина на шиење 3,200 бод/мин (фабрична брзина при испорака 2,700 бод/мин)
Димензии на шиење 30мм (L) x 40мм (W)
Должина на бод 0,1~10мм (0,1мм секој чекор)
Подигање на папучата 14мм (17мм кога се користи опцијата за обратно движење на иглата горе)
Грајфер Стандарден полумесец грајфер
Број на убоди кои можат да се меморираат Макс. 20.000 убоди
Број на стандардни програми 51 програми
Макс. број на програми 200 програми

Спецификации 2

New wpDataTable

Назив на модел LK-1900S - SS LK-1900S - HS
Игла DP×5 (#14) DP×17 (#21)

Слични производи