LH-4500C – ДИГИТАЛНА ДВОИГЛОВКА

LH-4500C – ДИГИТАЛНА ДВОИГЛОВКА

Каталог  Резервни Делови  Упатство

Дигитална двоигловка со исклучување на игла со големи грајфери

Дигиталните функции вклучуваат дигитален мотор за забци, дигитален притисок на папуча, дигитално штелување шпанунг, сензори за дебелина на материјал, дигитално штелување бодови за шиење, дигитално подесување агол и начин на исклучување на игла

 • Комплетно дигитална двоигловка со големи грајфери
 • Дигитално шталување затегнатост на конец, посебно за лева посебно за десна игла
 • Затегнатоста на конецот дигитално се штелува според брзината на шиење
 • Затегнатоста на конецот автоматски се регулира во зависност од остатокот на конец во пасата
 • Дигитален притисок на папуча преку панелот, кој може да се променува во зависност од брзината на шиење
 • Сензор за детекција на повеќеслојни материјали, кој допринесува до безпрекорен штеп
 • Поедноставена функција за шиење агли, со едноставно внесување растојание на иглите, при агол се исклучува едната игла и машината автоматски детектира колку бода дополнително треба да направи за да аголот биде идеално сошиен (без притоа да има потреба од експертиза на операторот)
 • Намалено време за промена на гарнитура и штелување грајфер, со помошта на вградената апликација
 • Вградено ЛЕД осветлување
 • Намалени вибрации и немирности при работењето на машината
 • Голем вертикален грајфер со капацитет од 1.8мм
 • Брзина 3000 бод/мин

Видео:

Спецификации 1

Назив LH-4578CFF LH-4578CFS LH-4578CFS-7 LH-4588CFS-7 LH-4578CFG-7 LH-4588CFG-7
Спецификација Комплетно дигитална
Апликација Основно Средно-тешки мат. Тешки материјали
Шиење агли (со исклучување игла) Не е вклучено Вклучено Не е вклучено Вклучено
Подмачкување Полу суво / Грајфер: Подмачкување по капка систем (со резервоар)
Транспорт Иглен транспорт
Макс. брзина на шиење 3,000 бод/мин
Макс. должина на бод 4mm 5mm 7mm
Скакавец Лисгачки

Спецификации 2

Назив LH-4578CFF LH-4578CFS LH-4578CFS-7 LH-4588CFS-7 LH-4578CFG-7 LH-4588CFG-7
Ход на иглењача 33.4mm
Затегнатост на конец Независен лев и десен механизам за конец
Притисок на папуча Стандардно
Подигање папуча (макс.) 13mm
Сензор за детекција повеќеслојни материјали Опција Стандард
Ножно подигање Опција
Привцрстување Не е вклучено Стандард
Игла DP × 5 #10 (#9~#16) DP × 5 #14 (#9~#16) DP × 5 #21 (#16~#23)
Конец #80 - #30 #30 - #3 (за #8 - #3, конецот во паса треба да е #20)
Грајфер Вертикален голем грајфер (1.8 - капацитет)
Работно поле 120 mm (висина) x 266 mm (од рамо на машина до игла) x 87 mm (висина)
Подмачкување JUKI New Defri x Oil No.1 (Equivalent to ISO VG7)

Слични производи