LBH-1790AN – ЕЛЕКТРОНСКА РУПИЧАРКА

LBH-1790AN – ЕЛЕКТРОНСКА РУПИЧАРКА

Каталог  Резервни Делови  Упатство

Нов паметен панел со вградена NFC комуникација, за лесно пренесување податоци за шиење од една на друга машина и можност за преглед на податоци од панелот во врска со машината.

LBH-1790ANB (Екстра кратко сечење конец)

Со вградениот нов механизам конецот од паса кој останува е пократок и изнесува околу 2.5мм во просек. Со тоа се елимира потребата од дополнително чистење конец.

LBH-1790AN

Нов модел електронска копчарка, која е најбрза во светот со брзина на шиење и поседува полу сува глава за подмачкување. Освен тоа, опремена е со најновиот панел кој доаѓа со вградена порта за УСБ приклучок. Сите подвижни механизми се дигитализирани за лесно ракување со евентуални проблеми во машината.

LBH-1795AN (120mm presser type)

Стандардно ножот при електронскава рупичарка дозволува шиење и сечење до 41мм рупица во должина. LBH-1795ANS моделот кој стандардно се испорачува со 120мм папуча, овозможува шиење голема рупица од неверојатни 120мм. LBH-1795ANS машинава е способна за шиење долги рупици како рупици за појаси кај автомобилските седишта. Исто така, наоѓа намена и при шиење на кошули, каде со иста папуча можат да се шијат 2 рупици и се користи како полуавтомат.

LBH-1796AN (220mm presser type)

LBH-1796AN е подмодел на LBH-1790AN серијата. Овој модел е опремен со 220м папуча. Истата е најбрза машина во светот. Воглавно се користи како полуавтомат со индексер за шиење 3 рупици на кошули.

Видео:

Спецификации

LBH-1790AN - ЕЛЕКТРОНСКА РУПИЧАРКА

Назив на модел LBH-1790ANB LBH-1790AN LBH-1795AN LBH-1796AN
Брзина на шиење Макс. 4200 бод/мин, нормално 3600 бод/мин При грајфер без подмачкување: 3000 о/мин
Големина на нож за сечење материјал 6.4~22.2 мм (1/4"~7/8") 6.4~31.8 мм(1/4"~1-1/4") 6.4~25.4 мм
Ширина на ринглица макс. 4.0 мм макс. 5.0 мм (со специјален дел макс. 10мм ) макс. 5.0 мм
Должина на рупица макс. 25 мм макс. 41 мм макс. 120 мм макс. 220 мм
Подигање на папуча 14 мм паралелно 6мм
Број на стандардни програми 31 програми
Број на програми кои може да се меморираат макс. 99 програми
Систем за движење на главата Компактен AC сервомотор (Direct-Drive)
Игла DP×5(#11J)#11J~#14J