JTR-MF7923/BHA Автомат за поруб на маица

JTR-MF7923/BHA Автомат за поруб на маица

Каталог  Резервни делови Упатство

Автомат за поруб на маица

Еден оператор опслужува две машини наизменично

Шиење поруб и кај составени и кај црево маици

Автоматско (електронско) штелување величини

Капацитет:
2100 – 2600 маици / 8 часа – со 1 машина
4000 – 4400 маици / 8 часа – со 2 машини

 

 • Автомат за поруб на маица
 • Можност за шиење затворени маици со или без странични шавови
 • Еден оператор може да ракува 2 до 3 машини наизменично
 • Едноставна промена на величина на артикал со серво мотори контролирани од екран на допир
 • Паметен систем за избор на величини од екран
 • Можност за работа со 2 или 3 игли
 • Перфектно преклопување на штепови на крај од работа
 • Минимален отпадок на материјал со помошта на левиот нож за отсекување материјал
 • Контрола на шиење со фотокелии
 • Автоматски одлагач на сошиени мајци
 • Можност за шиење со или без горен укресен штеп

Видео:

Спецификации 1

JTR-MF7923/BHA
Вградена глава JUKI MF7923H23
Мотор Efka AB221 Direct Drive Servo
Максимална брзина на шиење 5.500 rpm
Максимална брзина во автоматски режим 4.500 rpm
Капацитет 2100 - 2600 маици / 8 часа - со 1 машина 4000 - 4400 маици / 8 часа - со 2 машини
Дневен приказ на комади Вградено
Детектор на скинат конец Вградено
Мин. - Макс. должина на долен поруб 35 см - 78 см
Мин. - Макс. ширина на долен поруб При испорака: 20мм ; подесливо од 16 до 22мм ; со специјална нарачка до 28мм
Мин. - макс. должина на бод 2 мм - 3.5 мм
Игла GB - UY128 - #11
Растојание на игли 4.8 mm - 5.6 mm - 6.4 mm
Електрика / потрошувачка Single-phase 220V-240V 50Hz / 1.200VA
Компримиран воздух / потрошувачка 6 Bar / 23 L/min.