JTR-KM3680N/WSU Автомат за шиење колан

JTR-KM3680N/WSU Автомат за шиење колан

Каталог  Резервни делови Упатство

Автомат за шиење колан на панталона

Можност за шиење прав колан и колан со кривина (банана колан) – едноставно со промена на пулер

Можност за работа со единечен и двоен апарат

Електронско штелување празни подови на почеток и на крај

Електронско штелување должина на автоматско отсекување на колан

 

 • Автомат за шиење колан на рафмерка, работна панталона
 • Капацитет: 1700 – 2200 колани / 8 часа
 • Можност за шиење рамен колан и колан во форма на банана (со промена на пулер)
 • Автоматски секач на колан на почеток и на крај
 • Штелување должини од екран на допир
 • Систем за прескокнување бод т.е. нешиење на почеток и на крај
 • Вграден двоен пулер за идеално влечење на коланот
 • Вграден двоен систем за затегнување конец
 • Ергономска даска и потоње со подеслива висина
 • Автоматско подигање папуча
 • Автомтско ладење игли
 • Можни гарнитури за испорака: 38.1 мм , 34.9 мм и 31.7 мм
 • Можност за вградување единечен и дводелен апарат за колан

Видео:

Спецификации 1

JTR-KM3680N-WSU
Вградена глава Kansai Special DLR-1509P
Мотор Direct Drive серво мотор
Максимална брзина на шиење 3.200 rpm
Капацитет 1700 - 2200 колани / 8 часа
Дневен приказ на комади Вградено
Мин. - макс. должина на бод 1.5 мм - 3.5 мм
Игла TV-5 #21
Растојание на игли 1/8”-1/8”- 1”-1/8”-1/8”
Максимална ширина на колан 55 мм
Електрика / потрошувачка Single-phase 220V-240V 50Hz / 650VA
Компримиран воздух / потрошувачка 6 Bar - 16 L / min.