JTR-LH3578/PHA Автомат за поруб на џеб

JTR-LH3578/PHA Автомат за поруб на џеб

Каталог  Резервни делови Упатство

Одличен квалитет од зрнчан бод

LCD екран на допир за подевуања

Специјален каиш за подвижување на материјали -контролиран со степ мотори

Сечење конец со фотокелија

Капацитет:
8000 – 9000 парчиња / 8 часа

Време потребно за шиење на мануелна машина: 12 секунди

Време потребно за шиење на автоматскава машина: 3.2 секунди

Процент на подобрување на производство: 74%

 

  • Вградена Juki LH-3578 двоигловка со зрнчан бод
  • Капацитет: 8000 – 9000 парчиња / 8 часа
  • Ширина на поруб: 9 – 15 мм (до 25мм)
  • Одлагање готови парчиња
  • Автоматски режим на работа
  • LCD екран за подесувања
  • Сензор за сечење конец
  • Каиш за транспорт на фини и дебели материјали
  • Можни растојанија на игли: 6.4мм / 4.8мм / 7.2мм

Спецификации 1

JTR-LH-3578-PHA
Вградена глава JUKI LH-3578AGF
Мотор Efka DC1500 серво мотор
Максимална брзина на шиење 2.300 rpm
Капацитет 8000 - 9000 парчиња / 8 часа
Бројач на комади Вградено
Детекција на скинат конец Вградено
Мин. - макс. ширина на поруб 9 мм - 15 мм
Максимална должина на бод 3 мм
Игла GB / DPX5 #21
Електрика / потрошувачка Single-phase 220V - 240V / 550 VA
Компримиран воздух / потрошувачка 6 Bar / 10 L/min.