JTR-DLU5490/SHU Автоматска права за поруб на кошула

JTR-DLU5490/SHU Автоматска права за поруб на кошула

Каталог  Резервни делови Упатство

Автоматска права машина за проуб на кошула
Специјален систем за порубување големи облини без набор
Ергономска даска за полесно ракување од оператори

Капацитет:
2400 – 2600 мајци / 8 часа

 

  • Автоматска права машина за поруб на кошула
  • Систем за промена на ход на горните забци за повеќе транспортирање при поголеми облини
  • Со помошта на горните забци тотално се елиминира појава на набор при порубување
  • Специјален сет од апарат, папула и забци за поруб на кошула
  • Автоматско сечење конец и чистење конец
  • Автоматско подигање папуча
  • Автоматско прицврстување на почеток и на крај
  • Можни гарнитури за ширина на поруб од : 4мм, 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм и 10мм

Видео:

Спецификации 1

JTR-DLU5490/SHU
Вградена глава JUKI DLU-5490N-7
Мотор M-92 мотор
Максимална брзина на шиење 5.000 rpm
Капацитет 2400 - 2600 мајци / 8 часа
Ширина на поруб 6мм (од 4 до 10мм опции)
Мин. - макс. должина на бод 1.5 мм - 3.5 мм
Игла GB / DPX5 #12
Електрика / потрошувачка Single-phase 220V - 240V 50 Hz / 140VA
Компримиран воздух / потрошувачка 6 Bar / 1.5 L/min.