EPA 504 – МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ ПОДКРАГНА

EPA 504 – МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ ПОДКРАГНА

Каталог

Брзо и стандардно сечење на подкрагна пред углавување

Нож кој што се штелува според големината и моделот на крагната

Го забрзува процесот на углавување на крагнатa

Нависоко ниво сигурносни механизми за оператор

Опционо: систем со воздух за чистење

 

  • Машина за сечење подкрагна
  • Ножот се подесува спрема моделот на крагната
  • Се убрзува процесот пред углавување на крагната во подкрагната
  • Овозможува константен квалитет на кроење
  • Моќност 0,7 kw
  • Капацитет 360 ком/час
  • Напојување 380V
  • Линк кон производителот

Видео:

Карактеристики

Модел Димензии Тежина Електрика Моќност Капацитет
EPA 504 725 x 1075 x 1155 mm 135 kg 380 V 0.7 Kw 360 ком/час

Слични производи