EPA 503 – МАШИНА ЗА БЕЛЕЖУВАЊЕ КГРАГНА ВО ТРИ ТОЧКИ

EPA 503 – МАШИНА ЗА БЕЛЕЖУВАЊЕ КГРАГНА ВО ТРИ ТОЧКИ

Каталог

Го забрзува производството со маркирање на крагната во три точки

Размакот на иглите се штелува према потребите

Опционо: апарат за собирање на крагни (штаплер)

 

  • Стандардно бележување крагни во три точки пред углавување
  • Едноставно и брзо подесување на иглите спрема моделот на крагната
  • Маркирањето се врши со механичко дупчење на крагните
  • Капацитет: 300 ком/час
  • Притисок: 6 бари
  • Линк кон производителот

Видео:

Карактеристики

Модел Димензии Тежина Капацитет Притисок Потрошна воздух
EPA 503 550 x 1250 x 1150 mm 50 kg 300 ком/час 6 Bar 2 nl/min

Слични производи