DDL – 9000CF СЕРИЈА – КОМПЛЕТНО ДИГИТАЛНА, DIRECT – DRIVE, ЕЛЕКТРОНСКА ПРАВА МАШИНА

DDL – 9000CF СЕРИЈА – КОМПЛЕТНО ДИГИТАЛНА, DIRECT – DRIVE, ЕЛЕКТРОНСКА ПРАВА МАШИНА

Каталог  Резервни делови Упатство

JUKI го дигитализирање механизмот за движење на оваамашина со што се дефинира квалитет на”бодот”, со што JUKI го лансирање новиот модел DDL-9000CF-комплетно дигиталнависокобрзинска Direct-Drive права машина, зрнчан бод со автоматско сечење конец. Оваој моделе најусовршениот модел во светот на индустриски прави машини, единствен модел со функции воспоредба со сета останата конкуренција. Вертикалниот и хоризонталниот ход на забците екомплетно дигитализиран кое допринесува до едноставно подесување насока на движење назабците во зависност од потребата спрема материјало кој ќе се шие. Благодарение надигитализацијата, сите подесувања кои ќе се направат за шиење на екстра квалитетен штеп сезачувуваат во меморијата на самата машина, материјал по материјал и може да се пренесуваатмногу лесно од една на безброј други машини каде на сите машини ќе се дбоие идентиченквалитет на шиење. За конфекции кои истовремено шијат различни налози со различни потреби,ваквата опција ќе им допринесе за производство на идентичен и единечен производ.

 

 • Комплетно дигитална права машина
 • Интелигентен дигитален панел во боја на допир
 • Дигитално штелување движење на забци и висина на забци
 • Дигитално штелување должина на бод
 • Дигитално штелување затегнатост на конец
 • Дигитално штелување притисок на папуча
 • Систем за задржување конец над папуча по сечење
 • Остаток на конец после сечење намален до 3мм
 • Нов систем на сечење на конец
 • Дигитално пренесување подесувања за шиење од една на друга машина
 • Автоматско дететирање состави за рамномерно шиење (сензор за дебелина на материјал)
 • Вградено ЛЕД светло на 3 нивоа
 • Автоматско сечење конец
 • Автоматско подигање папуча со серво мотор (подигање на две нивоа со дигитално штелување)
 • Автоматско прицврстување
 • Автоматско подмачкување
 • Едноставна контрола на брзина од дигитален панел
 • Максимална должина на бод 5мм
 • Брзина: 5000 бод/мин

Видео:

Спецификации

МОДЕЛ DDL-9000C-FMS DDL-9000C-FSH DDL-9000C-SMS DDL-9000C-SSH
Тип Комплетно дигитален модел Гидитален модел
Апликација Срени материјали Тешки материјали Срени материјали Тешки материјали
Подмачкување Полу-суво Минутно-количинско подмачкување Полу-суво Минутно-количинско подмачкување
Макс. брзина на шиење 5,000 убоди/мин*1 4,500 убоди/мин *2 5,000 убоди/мин *1 4,500 убоди/мин *2
Макс. должина на бод 5mm
Игла *3 DB×1・DB×5(#11)#9~#18(Nm65~110) DB×1・DB×5(#21)#20~23(Nm125~160) DB×1・DB×5(#11)#9~18(Nm65~110) DB×1・DB×5(#21)#20~23(Nm125~160)
Подигање на папуча Рачно:5.5mm, Ножно:15mm, Автоматско: 1во ниво 5.0mm(※0.1~8.5mm), 2ро ниво8.5mm(※8.5mm~13.5mm) ※Се подесува преку дигиталниот панел