DDL – 8000A DIRECT – DRIVE ПРАВА МАШИНА, СО АВТОМАТСКО СЕЧЕЊЕ КОНЕЦ И АВТОМАТСКО ПОДИГАЊЕ ПАПУЧА СО МОТОР

DDL – 8000A DIRECT – DRIVE ПРАВА МАШИНА, СО АВТОМАТСКО СЕЧЕЊЕ КОНЕЦ И АВТОМАТСКО ПОДИГАЊЕ ПАПУЧА СО МОТОР

Каталог  Резервни делови Упатство

Нова серија JUKI „Едноставни серии“ машини со нов модел и при правите електронски машини.

Во новиот модел споени се електрониката и панелот во едно и е вграден во главата, кој естандард во сите DDL-8000A модели.

Различни говорни команди-Кога резервоарот со уље ќе се испразни или преполни гласовномашината не укажува на тоа. Останатите говорни команди се однесуваат на искористеноста намашината, постигнатиот резултат и др.

УСБ приклучок (2 УСБ влеза)-Еден УСБ приклучот е на панелот, додека другиот е до рачката заприцврстување, каде операторите можат да си ги полнат и мобилните уреди на самите машини.

Полусува глава-При моделот за средни матеиријали, дизајнирана е глава која нема потреба одподмачкување со уље, така што иглечата работи без уље и се добива гаранција дека засекогаш ќебиде избегната можноста материјалите да се мрстат од дамки со уље.

 • Direct Driveсерво мотор
 • Панел и електроника во склоп на главата
 • Паметни говорни командиАвтоматско сечење конец
 • Автоматско подигање папуча со серво мотор
 • Автоматско прицврстувањеПолусуво подмачкување (иглењача без подмачкување)
 • Подмачкување со затворен систем (преку црева)
 • Максимална должина на бод 5мм,подигање папуча ножно 15мм, автоматско 8.5мм
 • УСБ порта за надоградба на машината
 • УСБ порта за полнење телефон
 • Вграденo ЛЕД светло
 • Брзина: 5000 бод/мин

Видео:

Спецификации 1

Назив на модел DDL - 8000AP - MS DDL - 8000AP - SH
Апликација Средни материјали За тешки материјали
Подмачкување Полусува глава Минимално подмачкување
Макс. брзина на шиење 5,000 бод/мин 4,500 бод/мин
Макс. должина на бод 5мм
Игла DB×1 (#11) #9~#18 DB×1 (#21) #20~#23
Подигање папуча Рачно: 5.5mm / Автоматско : 1 - чекор 8.5мм, 2 - чекор 13.0мм