ALBA D02 – МЕЃУФАЗЕН КАЗАН ЗА СТВАРАЊЕ ПАРЕА

ALBA D02 – МЕЃУФАЗЕН КАЗАН ЗА СТВАРАЊЕ ПАРЕА

Каталог

  • Се употребува во завршно и меѓуфазно пеглање
  • Комплетно автоматски режим на работа
  • Можност за директно поврзување на водовод
  • Вграден резервоар за вода од 20 лт.
  • Вградената пумпа овозможува непрекинат проток на пареа
  • Вграден италијански CEME електричен пловак за ниво на вода
  • Вградена италијанска пумпа за вода
  • Вградени италијански електромагнетни вентили CEME со штелување
  • Вграден италијански пресостат за притисок
  • Сигурносен вентил за зголемен притисок на пареа

Карактеристики

Потрошна на електрична енергија Мах. производство на пареа Притисок на работа Број на греачи ШхДхВ
4.5 kw 6 kg/h 3 bar 1 365 x 405 x 875

Слични производи