BK-17 Автоматски додавач на копчиња

BK-17 Автоматски додавач на копчиња

Каталог  Резервни делови Упатство

 • Автоматско местење копче во копчарка за шиење
 • Се забрзува процесот на шиење копчиња, со елиминрање потреба од рачно местење копче од оператор
 • Механички систем за препознавање личе/опачина
 • Сензори за автоматско додавање / непрецизно додавање
 • Циклусни програми за шиење
 • Бројач на сошиени копчиња

 

 • Автомат за хранење копчиња на копчарка
 • Едноставно подесување дебелина и ширина на копчиња
 • Ширината се подесува автоматки со поставување на кочето
 • Прецизен механички механизам за препознавање лице на копче
 • Опција за шиење коче со 4 дупки со двојно сечење
 • Програмирање за мануелно местоње различно копче во циклус
 • Времетрање за хранење копче 0.5 – 0.6 секунди
 • Апликативни копчиња со дијаметар од 8 – 30 мм
 • Апликативни копчиња со дебелина од 1 – 8 мм
 • Капацитет 1200 – 1650 копчиња / час

 

Видео: