Ascolite BSS-15 TWIN Машина за мотање конец со две глави

Ascolite BSS-15 TWIN Машина за мотање конец со две глави

Каталог

 • Машинава со две глави работи со Eco-Speed брзина, која е карактеристика на BSS-15 моделот, така што е за два пати по брза од сите поранешни модели
 • Користи за 30% помалку конец во споредба со предходните модели
 • Новиов модел со две глави мота во исто време две копчиња, за време од 5 секунди имате две намотани копчиња
 • Ова допринесува до 50% поголема брзи при работењето

 

 • BSS-15 Twinhead може да мота секаков врат на копче со висина до 3мм
 • Новиот мотор ги мота копчињата за само 0.5 секунди
 • Со двете глави за мотање, кои се на растојание од 5 см една до друга, машината за време од 5 секунди намотува две кочиња
 • За да се намотат две кочиња во исто време, копчињата потребно е да се сошиени на растојание повеќе од 5 см
 • Двете глави можат да се користат во исто време или одделно (само лева или само десна глава)
 • Останатите перформанси и карактеристики се исто со BSS-15 моделот
 • По процесот на заварување, автоматски се отсекува конецот
 • Новиот механизам на мотање и на сечење конец допринесуваат до голема брзина и до намалување на употребената количина конец
 • Се користи за кошули, за тесни вратчиња
 • Можност за меморирање број на мотања во трите вградени програми во панелот
 • Вграден екран на допир во боја
 • Можност за програмирање потребни јазици (моментално се вградени 21 јазици)

 

Видео:

Карактеристики

Перформанси Потрошувачка на конец Електрика Особености Опсег на подесување Тежина Димензии Модели на копчиња Облека
3800 копчиња / на час до 11000 копчиња по конус 100/240V монфазно 2 глави кои работат истовремено или одделно (со нова вилушка) 10-99 мотања 19.5 кг 52 x 52 x 43 cm Сите рамни копчиња (не работи со странични копчиња) Палта, панталони, блузи, кошули, надворешна облека и др.