ALBA D01 – ЕЛЕКТРИЧЕН КАЗАН ЗА СТВАРАЊЕ ПАРЕА

ALBA D01 – ЕЛЕКТРИЧЕН КАЗАН ЗА СТВАРАЊЕ ПАРЕА

Каталог

  • Централен електричен казан за стварање пареа
  • За многу кратко време произведува пареа
  • Се употребува секаде каде и да е потребна пареата
  • Додека е снабдена со електрика и вода, постојано произведува пареа
  • Централен електричен казан
  • Вграден италијански пловак CEME за ниво на вода и италијанска пумпа за вода
  • Вграден DANFOSS пресостат за притисок на пареа
  • Комплетно автоматизиран систем за производство на пареа

Карактеристики

Модел Потрошна на електрична енергија Максимално производство на пареа Работен притисок Број на греачи Димензии
D01-15 15 kW 20 Kg/h 4-5 bar 2 675 x 675 x 990
D01-22.5 22.5 kW 30 Kg/h 4-5 bar 3
D01-30 30 kW 40 Kg/h 4-5 bar 4 670 x 670 x 1300
D01-45 45 kW 61 Kg/h 4-5 bar 5 850 x 733 x 1300
D01-60 60 kW 78 Kg/h 4-5 bar 8 875 x 875 x 1285
D01-75 75 kW 90 Kg/h 4-5 bar 10 1050 x 1290 x 1650
D01-90 90 kW 120 Kg/h 4-5 bar 12
D01-100 100 kW 135 Kg/h 4-5 bar 10
D01-120 120 kW 160 Kg/h 4-5 bar 12
D01-150 150 kW 198 Kg/h 4-5 bar 15

Слични производи