MH – делови

MH-380 Механичка двоигловка ланчан бод Симни
MH-481 Механичка едноигловка ланчан бод Симни
MH-481-4 / MH-481-5 Електронска едноигловка ланчан бод Симни
MH-484-4 / MH-484-5 Електронска едноигловка ланчан бод со диференцијални забци Симни
MH-484S-S060/S061 Едноиглена ланчан бод со диф.забци за набор Симни
MH-486-4 / MH-486-5 Електронска едноигловка ланчан бод со долен и горен транспорт Симни
MH-1410 Цилиндрична колонарка со 2/4 игли Симни