LH – делови

LH-1152 Механичка 2-игловка без исклучување Симни
LH-1152-4 Електронска 2-игловка без исклучување Симни
LH-1162 Механичка двоигловка со исклучување Симни
LH-3120 2-игловка Симни
LH-3126F 2-игловка Симни
LH-3128/LH-3128-7 2-игловка со мал чунак без исклучување Симни
LH-3162-7 2-игловка со мал чунак со исклучување Симни
LH-3168/LH-3168-7 2-игловка со мал чунак со исклучување Симни
LH-3178/LH-3178-7 2-игловка со голем чунак без исклучување Симни
LH-3182/LH-3182-7 2-игловка со голем чунак со исклучување Симни
LH-3188/LH-3188-7 2-игловка со голем чунак со исклучување Симни
LH-3500-7 2-игловка серија Симни
LH-3500A 2-игловка серија Симни
LH-4100 Симни
LH-4500-C Дигитална 2-игловка серија Симни