LBH – делови

LBH-770 Механичка рупичарка Симни
LBH-780 Механичка рупичарка Симни
LBH-790 Механичка рупичарка Симни
LBH-1700 Електронска рупичарка Симни
LBH-1790 Електронска рупичарка Симни
LBH-1790A Електронска рупичарка Симни
LBH-1796A Автоматска рупичарка со голема папуча Симни
LBH-1790AB Електронска рупичарка со кратко сечење конец Симни
LBH-1790AN Електронска рупичарка Симни
LBH-1790S (ECO) Електронска рупичарка (ECO) Симни