Автомати – делови

AB-1351 Автомат за гајки Симни
AB-1360 Автомат за гајки Симни
AC-172N-1790 Автомат индексер за рупици Симни
AC-172N-1790AN Автомат индексер за рупици Симни
ACF-164-373N Автомат за копчиња Симни
ACF-164-1854 Автомат за копчиња Симни
ACF-164-1903 Автомат за копчиња Симни
ACF-172-1790 Автомат за рупици Симни
ACF-172-1790D Автомат за рупици Симни
AE-9 / AE-12 / AE-16 / AE-17 Уред за детекција преостанат конец на паса Симни
AE-200A Автомат за спојување облини Симни
AMB-187N Автомат за шиење копче и премотување Симни
AMB-188N Автомат за шиење копче и премотување Симни
AMB-189N Автомат за шиење копче и премотување Симни
AMB-289 Автомат за шиење копче и премотување Симни
AP-874 Автомат за шиење џеб на фармерки Симни
AP-876 Автомат за шиење џеб на фармерки Симни
APW-193N Автомат за паспул џеб Симни
APW-194N Автомат за паспул џеб Симни
APW-195N Автомат за паспул џеб Симни
APW-196N Автомат за паспул џеб Симни
APW-895 Автомат за паспул џеб Симни
APW-895L Автомат за паспул џеб Симни
APW-895N Автомат за паспул џеб Симни
APW-896 Автомат за паспул џеб Симни
APW-896N Автомат за паспул џеб Симни
ASN-690 Автомат за енглање Симни
AVP-875-AW2 Автомат за паспул Симни
MOL-154 Автомат за гајки Симни
MOL-254 Автомат за гајки Симни
PS-800-8045 Компјутерска машина со голема работно поле Симни
PS-800-12080 Компјутерска машина со голема работно поле Симни
PS-800-13085 Компјутерска машина со голема работно поле Симни