Телефон: +389 78 47 55 85 | Е-пошта: dasa@dasa.com.mk

Јуки со задоволство ја презентира новата линија на „Едноставно паметна серија“ машини. Комбинирајќи го премиум Јапонското инженерство и економичноста на моделите во оваа Едноставно паметна серија, Јуки го нуди својот широкопознат квалитет во една поедноставна форма. Со новите дизајнски решенија, иако овие модели поседуваат помалку функции во споредба со дигиталните модели, Јуки го гарантира квалитетот на шиењето. Целосната едноставна серија е компатибилна за поврзуванје со JaNets системот за дигитално водење на работењето.
Едноставно паметната серија на Juki машини се состои од четири нови модели: права машина, електронска пунтерица, електронска копчарка и електронска рупичарка. Подолу се наведени главните карактеристики на овие машини, додека на крајот од страната можете да ги симнете дигиталните каталози.

 

DDL-8000A

Електронска Direct-drive права машина со автоматско сечење конец и моторно подигање папуча

ddl8000a simple series lockstich machine juki good price
Новата DDL-8000A права машина е носителот на знамето од оваа серија. Перфектна комбинација од напредни карактеристики за шиење и економски дизајн. Со ново вградениот моќен внатрешен мотор се заштеди и од место и од трошокот од предходните надворешни мотори. Инсталирана е УСБ порта за полнење на персонални уреди, директно на самото тело од машината. Со систем без подмачкување, креирана е основа која не бара подмачкување со што нема понатамошна појава на дамки од масло.

DDL8000A SIMPLE SERIES FEATURES GOOD PRICED SEWING MACHINE

LK-1900S

Електронска пунтерица

LK 1900S simple series bartaking machine juki good price
LK-1900S моделот е дизајниран така што да има помалку функции, но сепак да биде задржан квалитетниот штеп на JUKI. Максималната брзина на шиење е 3200 бод/мин, со што се намалува потребното време за шиење, убрзан е стартот при започнување со шиење и убрзан е завршетокот на крајот од шиењето, зголемена е брзината на сечење на конецот и на подигање/спуштање на папучата.

lk1900s SIMPLE SERIES FEATURES GOOD PRICED SEWING MACHINE

LK-1903S

Електронска копчарка

LK 1903S simple series button sewing machine juki good price
LK-1903S моделот е дизајниран така што да има помалку функции, но сепак да биде задржан квалитетниот штеп на JUKI. Убрзани се функциите: стартување на шиење, завршување на шиење, отсекување конец, кревање и спуштање на папуча за копче и брзината на движење од рупа во рупа. Машината стандардно е опремена со 50 различни програми.

lk1903s SIMPLE SERIES FEATURES GOOD PRICED SEWING MACHINE

LBH-1790S

Електронска рупичарка

lbh 1790s simple series button holing machine juki good price
LBH-1790S моделот е дизајниран така што да има помалку функции, но сепак да биде задржан квалитетниот штеп на JUKI. Машината достигнува голем капацитет со подобрените системи како зголемена брзина од 4200 бод/мин, брз старт и крај при шиењето, зголемена брзина на отсекување на конец и брзина на кревање/спуштање на папучата. Благодарение на JUKI системот за повеќекратно паѓање на ножот за материјал, повеќе нема потреба од промена на ножот дури при различни величини на рупици.

lbh1790s SIMPLE SERIES FEATURES GOOD PRICED SEWING MACHINE

JUKI Simply Smart Series КАТАЛОЗИ

DDL-8000A  LBH-1790S 
 DDL8000A simple series button holing machine juki good price CATALOGUE  lbh 1790s simple series button holing machine juki good price CATALOGUE
LK-1900S LK-1903S 
 LK1900S simple series button holing machine juki good price CATALOGUE  LK1903S simple series button holing machine juki good price CATALOGUE

ДАСА © 2022